Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang

    Trang chủ   

   Cơ sở dữ liệu về TTHC

 

 

Bộ TTHC Cấp Xã
Bộ TTHC Cấp Huyện
  Lv Tiêu chuẩn nhà giáo
  Lv Bảo vệ và CS Trẻ em
  Lv Nội vụ - Tôn giáo
  Lv Nội vụ - Thi đua
  Lv Khám chữa bệnh
  Lv Vệ sinh AT Thực phẩm
  Lĩnh vực Chăn nuôi
  Nông nghiệp và PTNT
   Giáo dục và đào tạo
  Lv. Xây dựng
  Lv Tài nguyên Môi trường
  Lv. Khoa học và công nghệ
  Lv. Ngoại giao
  Lv. Y tế
  Lv. Công thương
  Lv Thông tin và Truyền thông
  Lv Văn hóa Thể thao và DL
  Lv Lao động - TBXH
  Lv Nội vụ
  Lv Giao thông Vận tải
  Lv Tài chính
  Lv Thanh tra
  Lv Tư pháp
  Lv Kế hoạch và Đầu tư
  Lv Dân tộc
  Lĩnh vực lâm nghiệp
  Lĩnh vực Thủy sản
  Lĩnh vực Đất đai
  Lĩnh vực Môi trường
  Lĩnh vực Đo đạt bản đồ
  Lĩnh vực Biển đảo
  Lĩnh vực Người có công
  Lv Giáo dục và Đào tạo
  Lv Văn bằng Chứng chỉ
  Cơ sở VC TB trường học
  Lv Nhà ở và Công sở
  Lv Quy hoạch Xây dựng
  Lv Hạ tầng kỹ thuật
  Lĩnh vực Văn hóa
  LV Đường thủy nội địa
  Qui chế thi, tuyển sinh
  Lĩnh vực Doanh nghiệp
  Lĩnh vực Hợp tác xã
  Lĩnh vực Đấu thầu
  Lĩnh vực hàng hóa
  Lĩnh vực dầu khí
  Lĩnh vực đầu tư
  Lĩnh vực Tài chính - NS
  Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
  Lĩnh vực tư pháp
Sở Nông Nghiệp và PTNT
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Sở Xây Dựng
Sở Tài Nguyên và MT
Sở Khoa Học và Công Nghệ
Sở Y Tế
Sở Công Thương
Sở Thông Tin và TT
Sở Văn Hóa Thể Thao và DL
Sở Lao Động - TBXH
Sở Nội Vụ
Sở Giao Thông Vận Tải
Sở Tài Chính
Sở Tư Pháp
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
BQLĐT Phát Triển Phú Quốc
Thanh Tra Tỉnh
Ban QL Các Khu Công Nghiệp
Ban QLKKT Cửa Khẩu Hà Tiên
Hoạt Động Điều Hành
Giới Thiệu

 
  

GoogleKiểm soát TTHC

 Dịch vụ trực tuyến
   Hỏi đáp

Số lượt truy cập
 
 
Bộ TTHC Cấp Huyện

Cấp đổi giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (đối với tổ chức)
Thủ tục: Cấp đổi giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (đối với tổ chức).
Chi tiết

Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (đối với tổ chức)
Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sôngối với tổ chức).
Chi tiết

Văn bản chấp thuận cho việc hoạt động bến khách ngang sông (đối với tổ chức)
Thủ tục: Văn bản chấp thuận cho việc hoạt động bến khách ngang sôngối với tổ chức).
Chi tiết

Cấp đổi giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
Thủ tục: Cấp đổi giấy phép hoạt động bến khách ngang sôngối với cá nhân).
Chi tiết

Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sôngối với cá nhân).
Chi tiết

Văn bản chấp thuận cho việc hoạt động bến khách ngang sông (đối với cá nhân)
Thủ tục: Văn bản chấp thuận cho việc hoạt động bến khách ngang sôngối với cá nhân).
Chi tiết

Xác nhận giấy tiếp nhận thực hiện quảng cáo
Thủ tục: Xác nhận giấy tiếp nhận thực hiện quảng cáo.
Chi tiết

Xác nhận giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
Thủ tục: Xác nhận giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
Chi tiết

Đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Thủ tục: Đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.
Chi tiết

Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke.
Chi tiết

Cấp giấy phép đặt ống bơm cát san lắp mặt bằng
Thủ tục: Cấp giấy phép đặt ống bơm cát san lắp mặt bằng.
Chi tiết

Cấp giấy phép thi công đào vỉa hè lắp đặt trụ cáp viễn thông (cho tổ chức)
Thủ tục: Cấp giấy phép thi công đào vỉa hè lắp đặt trụ cáp viễn thông (cho tổ chức).
Chi tiết

Cấp giấy phép thi công (đào vỉa hè lắp đặt cáp quang) cho tổ chức
Thủ tục: Cấp giấy phép thi công (đào vỉa hè lắp đặt cáp quang) cho tổ chức.
Chi tiết

Cấp giấy phép thi công (đào đường hoàn chỉnh, lắp đặt cống thoát nước) cho tổ chức
Thủ tục: Cấp giấy phép thi công (đào đường hoàn chỉnh, lắp đặt cống thoát nước) cho tổ chức.
Chi tiết

Cấp giấy phép thi công (đào đường hoàn chỉnh lắp đặt ống cấp nước) cho tổ chức
Thủ tục: Cấp giấy phép thi công (đào đường hoàn chỉnh lắp đặt ống cấp nước) cho tổ chức.
Chi tiết
Các tin khác:
 
Các tin đã đưa ngày:  
   

 

 

 

Các Website liên kết

Các Bộ, Ngành

Các Tỉnh, Thành phố

Cơ quan báo chí

 

Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang - http://kstthc.kiengiang.gov.vn
Thông tin liên lạc: Ông Huỳnh Minh Tiến
Hộp thư: dean30@kiengiang.gov.vn
Số điện thoại: 0773.504101 - 0913.648690
Địa chỉ: số 06 Nguyễn Công Trứ - TP. Rạch Giá - Kiên Giang