Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang

    Trang chủ   

   Cơ sở dữ liệu về TTHC

 

 

Bộ TTHC Cấp Xã
Bộ TTHC Cấp Huyện
Sở Nông Nghiệp và PTNT
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Sở Xây Dựng
Sở Tài Nguyên và MT
Sở Khoa Học và Công Nghệ
Sở Y Tế
Sở Công Thương
Sở Thông Tin và TT
Sở Văn Hóa Thể Thao và DL
Sở Lao Động - TBXH
Sở Nội Vụ
Sở Giao Thông Vận Tải
Sở Tài Chính
Sở Tư Pháp
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
BQLĐT Phát Triển Phú Quốc
Thanh Tra Tỉnh
Ban QL Các Khu Công Nghiệp
Ban QLKKT Cửa Khẩu Hà Tiên
Hoạt Động Điều Hành
Giới Thiệu

 
  

GoogleKiểm soát TTHC

 Dịch vụ trực tuyến
   Hỏi đáp

Số lượt truy cập
 
 

Bộ TTHC Cấp Xã

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất
Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.
Chi tiết

Bộ TTHC Cấp Huyện

Cấp đổi giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (đối với tổ chức)
Thủ tục: Cấp đổi giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (đối với tổ chức).
Chi tiết

Sở Nông Nghiệp và PTNT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình
Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình.
Chi tiết

Sở Giáo Dục và Đào Tạo

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp (THPT)
Thủ tục: Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp (THPT).
Chi tiết

Sở Xây Dựng

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị
Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt đ án quy hoạch chi tiết y dựng đô thị.
Chi tiết

Sở Tài Nguyên và MT

Cấp giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt
Thủ tục: Cấp giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.
Chi tiết

Sở Khoa Học và Công Nghệ

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Thủ tục: Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).
Chi tiết

Sở Y Tế

Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc
Thủ tục: Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc.
Chi tiết

Sở Công Thương

Đăng ký sử dụng các đối tượng có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp
Thủ tục: Đăng ký sử dụng các đối tượng có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp (máy và thiết bị).
Chi tiết

Sở Thông Tin và TT

Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh
Thủ tục: Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh.
Chi tiết

Sở Văn Hóa Thể Thao và DL

Công nhận tuyến du lịch địa phương
Thủ tục: Công nhận tuyến du lịch địa phương.
Chi tiết

Sở Lao Động - TBXH

Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng
Thủ tục: Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.
Chi tiết

Sở Nội Vụ

Tạm đình chỉ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã
Thủ tục: Tạm đình chỉ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện).
Chi tiết

Sở Giao Thông Vận Tải

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty cổ phần
Thủ tục: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty cổ phần.
Chi tiết

Sở Tài Chính

Đăng ký giá
Thủ tục: Đăng ký giá
Chi tiết

Sở Tư Pháp

Cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Thủ tục: Cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Chi tiết

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh ở ngoài tỉnh
Thủ tục: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh ở ngoài tỉnh.
Chi tiết

BQLĐT Phát Triển Phú Quốc

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
Thủ tục: Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.
Chi tiết

Thanh Tra Tỉnh

Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thủ tục: Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Chi tiết

Ban QL Các Khu Công Nghiệp

Thanh lý dự án Đầu tư
Thủ tục: Thanh lý dự án Đầu tư.
Chi tiết

Ban QLKKT Cửa Khẩu Hà Tiên

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) sau khi tách doanh nghiệp
Thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) sau khi tách doanh nghiệp.
Chi tiết

Hoạt Động Điều Hành

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực thi phương án đơn giản hóa TTHC và triển khai Nghị định 63/2010/NĐ-CP

Công văn số 8076/VPCP-TCCV ngày 08/11/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực thi phương án đơn giản hóa TTHC và triển khai Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Chi tiết

Giới Thiệu

Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 24/07/2009
V/v tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Ủy ban nhân dân tỉnh, kỳ báo cáo: từ ngày 25/6/2009 đến ngày 24/7/2009.
Chi tiết
   
   

 

 

 

Các Website liên kết

Các Bộ, Ngành

Các Tỉnh, Thành phố

Cơ quan báo chí

 

Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang - http://kstthc.kiengiang.gov.vn
Thông tin liên lạc: Ông Huỳnh Minh Tiến
Hộp thư: dean30@kiengiang.gov.vn
Số điện thoại: 0773.504101 - 0913.648690
Địa chỉ: số 06 Nguyễn Công Trứ - TP. Rạch Giá - Kiên Giang