Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang

    Trang chủ   

   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

   BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   PHẢN ÁNH KIÊN NGHỊ

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG KSTTHC
  Chức năng - nhiệm vụ
  Cơ cấu - Tổ chức
TIN TỨC - TRUYỀN THÔNG
  Tin cải cách hành chính
  Hoạt động kiểm soát TTHC
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH
  Tiếp nhận phản ánh
  Nội dung phản ánh
  Kết quả xử lý
HƯỚNG DẪN TTHC
  Văn bản pháp quy
  Sổ tay hướng dẫn
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
VĂN BẢN PHÁP QUY

 
  

GoogleKiểm soát TTHC

 Dịch vụ trực tuyến
   Hỏi đáp

 
 
 
Hoạt động kiểm soát TTHC

Triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước" trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 23/11/2017 Triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước" trên địa bàn tỉnh
Chi tiết

Ban hành kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định 383/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 Ban hành kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Chi tiết

Thông tin, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/3/2018 Thông tin, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Chi tiết

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính

Năm 2012, với sự chỉ đạo sát sao của các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC nên công tác này đã có những chuyển biến tích cực, góp phần vào thành tích chung của Chính phủ và chính quyền các cấp, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân với hệ thống cơ quan hành chính các cấp.

Chi tiết
 
Các tin đã đưa ngày:  
   

 

 

 

Các Website liên kết

Các Bộ, Ngành

Các Tỉnh, Thành phố

Cơ quan báo chí

 

Trang tin Kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tin liên hệ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Hộp thu: kstthc@kiengiang.gov.vn
Số điện thoại: 02973.91.97.98
Hotline: 1800.55.68.77
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang