Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang

    Trang chủ   

   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

   BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   PHẢN ÁNH KIÊN NGHỊ

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG KSTTHC
  Chức năng - nhiệm vụ
  Cơ cấu - Tổ chức
TIN TỨC - TRUYỀN THÔNG
  Tin cải cách hành chính
  Hoạt động kiểm soát TTHC
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH
  Tiếp nhận phản ánh
  Nội dung phản ánh
  Kết quả xử lý
HƯỚNG DẪN TTHC
  Văn bản pháp quy
  Sổ tay hướng dẫn
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
VĂN BẢN PHÁP QUY

 
  

GoogleKiểm soát TTHC

 Dịch vụ trực tuyến
   Hỏi đáp

 
 
 
Sổ tay hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính (phụ lục)

Phụ lục 1: Quy trình đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính; Phụ lục 2: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo); Phụ lục 3: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo); Phụ lục 4: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo); Phụ lục 5: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính; Phụ lục 6: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; Phụ lục 7: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Chi tiết
 
Các tin đã đưa ngày:  
   

 

 

 

Các Website liên kết

Các Bộ, Ngành

Các Tỉnh, Thành phố

Cơ quan báo chí

 

Trang tin Kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tin liên hệ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Hộp thu: kstthc@kiengiang.gov.vn
Số điện thoại: 02973.91.97.98
Hotline: 1800.55.68.77
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang