Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang

    Trang chủ   

   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

   BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   PHẢN ÁNH KIÊN NGHỊ

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG KSTTHC
  Chức năng - nhiệm vụ
  Cơ cấu - Tổ chức
TIN TỨC - TRUYỀN THÔNG
  Tin cải cách hành chính
  Hoạt động kiểm soát TTHC
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH
  Tiếp nhận phản ánh
  Nội dung phản ánh
  Kết quả xử lý
HƯỚNG DẪN TTHC
  Văn bản pháp quy
  Sổ tay hướng dẫn
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
VĂN BẢN PHÁP QUY

 
  

GoogleKiểm soát TTHC

 Dịch vụ trực tuyến
   Hỏi đáp

 
 
 
Cơ cấu - Tổ chức

Cơ cấu tổ chức, biên chế

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Biên chế hành chính của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc biên chế hành chính của Sở Tư pháp, do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Chánh Văn phòng Sở và theo quy định của pháp luật.

Chi tiết

Cơ cấu tổ chức và biên chế

Hiện tại, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính có 01 Trưởng phòng và 02 chuyên viên, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết
 
Các tin đã đưa ngày:  
   

 

 

 

Các Website liên kết

Các Bộ, Ngành

Các Tỉnh, Thành phố

Cơ quan báo chí

 

Trang tin Kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tin liên hệ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Hộp thu: kstthc@kiengiang.gov.vn
Số điện thoại: 02973.91.97.98
Hotline: 1800.55.68.77
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang