Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang

    Trang chủ   

   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

   BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   PHẢN ÁNH KIÊN NGHỊ

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG KSTTHC
  Chức năng - nhiệm vụ
  Cơ cấu - Tổ chức
TIN TỨC - TRUYỀN THÔNG
  Tin cải cách hành chính
  Hoạt động kiểm soát TTHC
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH
  Tiếp nhận phản ánh
  Nội dung phản ánh
  Kết quả xử lý
HƯỚNG DẪN TTHC
  Văn bản pháp quy
  Sổ tay hướng dẫn
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
VĂN BẢN PHÁP QUY

 
  

GoogleKiểm soát TTHC

 Dịch vụ trực tuyến
   Hỏi đáp

 
 
 
Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-STP ngày 30/10/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tư pháp, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như sau:..

Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kiểm soát TTHC

Trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính do Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách và phân công 01 Phó Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Chi tiết
 
Các tin đã đưa ngày:  
   

 

 

 

Các Website liên kết

Các Bộ, Ngành

Các Tỉnh, Thành phố

Cơ quan báo chí

 

Trang tin Kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tin liên hệ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Hộp thu: kstthc@kiengiang.gov.vn
Số điện thoại: 02973.91.97.98
Hotline: 1800.55.68.77
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang