Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang

    Trang chủ   

   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

   BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   PHẢN ÁNH KIÊN NGHỊ

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG KSTTHC
  Chức năng - nhiệm vụ
  Cơ cấu - Tổ chức
TIN TỨC - TRUYỀN THÔNG
  Tin cải cách hành chính
  Hoạt động kiểm soát TTHC
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH
  Tiếp nhận phản ánh
  Nội dung phản ánh
  Kết quả xử lý
HƯỚNG DẪN TTHC
  Văn bản pháp quy
  Sổ tay hướng dẫn
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
VĂN BẢN PHÁP QUY

 
  

GoogleKiểm soát TTHC

 Dịch vụ trực tuyến
   Hỏi đáp

 
 
 
TIN TỨC - TRUYỀN THÔNG

Triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước" trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 23/11/2017 Triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước" trên địa bàn tỉnh
Chi tiết

Ban hành kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định 383/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 Ban hành kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Chi tiết

Thông tin, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/3/2018 Thông tin, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Chi tiết

Phân tích kết quả xếp hạng CCHC năm 2013 của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện

Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá Tiêu chí cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện năm 2013 vừa báo cáo kết quả xếp hạng năm 2013.

Chi tiết

Năm 2014, sẽ trực tiếp kiểm tra 7 sở, 5 huyện, thị xã, thành phố và 10 xã về công tác cải cách hành chính

Theo Kế hoạch số 11/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014, tỉnh sẽ kiểm tra trực tiếp từ 30% số cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chi tiết

Thực hiện tốt 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến từ cơ sở

Trong công tác thi đua, khen thưởng, việc xây dựng được các phong trào thi đua phải đi đôi với việc thực hiện tốt 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Chi tiết

Công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2013 đạt khá toàn diện

Năm 2013, năm thứ 3 thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh. Với sự quan tâm và quyết tâm cao của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2013 đạt khá toàn diện trên các mặt.

Chi tiết

Từ năm 2014, toàn tỉnh có 42 cụm, khối thi đua thuộc tỉnh

Theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh, từ năm 2014, toàn tỉnh còn 42 cụm, khối thi đua.

Chi tiết

Ghi nhận từ cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013

Từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2013, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013 của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra trực tiếp 25 đơn vị gồm 2 sở, ngành tỉnh; 8 huyện và 15 xã, thị trấn.

Chi tiết

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2013

Công tác cải cách hành chính quý III/2013 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các ngành các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt.

Chi tiết

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2013 tại 8 huyện, 2 sở, ngành và một số xã

Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2013, Đoàn Kiểm tra đã ban hành Kế hoạch và thông báo lịch kiểm tra.

Chi tiết

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2013

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 6 tháng đầu năm các ngành các cấp đã có nhiều cố gắng thực hiện và đạt kết quả khá tốt, tuy nhiên 6 tháng cuối năm cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch cả năm đã đề ra.

Chi tiết

Điểm mới trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC) và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, kiểm tra là những điểm mới tạo kết quả toàn diện trong thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết

Kết quả CCHC hàng năm gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Chi tiết

Kiên Giang tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2012

Thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tự đánh giá chấm điểm theo tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC cấp tỉnh.

Chi tiết
Các tin khác:
 
Các tin đã đưa ngày:  
   

 

 

 

Các Website liên kết

Các Bộ, Ngành

Các Tỉnh, Thành phố

Cơ quan báo chí

 

Trang tin Kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tin liên hệ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Hộp thu: kstthc@kiengiang.gov.vn
Số điện thoại: 02973.91.97.98
Hotline: 1800.55.68.77
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang