Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang

    Trang chủ   

   Bộ thủ tục hành chính

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG KSTTHC
  Chức năng - nhiệm vụ
  Cơ cấu - Tổ chức
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
  Địa chỉ tiếp nhận
  Biểu mẩu phản ánh KN
  Kết quả xử lý
TIN TỨC - TRUYỀN THÔNG
  Tin cải cách hành chính
  Hoạt động kiểm soát TTHC
VĂN BẢN PHÁP QUY
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

 
  

GoogleKiểm soát TTHC

 Dịch vụ trực tuyến
   Hỏi đáp

Số lượt truy cập
 
 

GIỚI THIỆU PHÒNG KSTTHC

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kiểm soát TTHC

Trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính do Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách và phân công 01 Phó Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Chi tiết

TIN TỨC - TRUYỀN THÔNG

Phân tích kết quả xếp hạng CCHC năm 2013 của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện

Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá Tiêu chí cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện năm 2013 vừa báo cáo kết quả xếp hạng năm 2013.

Chi tiết
   
   

 

 

 

Các Website liên kết

Các Bộ, Ngành

Các Tỉnh, Thành phố

Cơ quan báo chí

Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang - http://kstthc.kiengiang.gov.vn
Thông tin liên lạc: Ông Huỳnh Minh Tiến
Hộp thư: hmtien@kiengiang.gov.vn
Số điện thoại: 0773.920835 - 0913.648690
Địa chỉ: số 02 Nguyễn Công Trứ - TP. Rạch Giá - Kiên Giang