Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang

    Trang chủ   

   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

   BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   PHẢN ÁNH KIÊN NGHỊ

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG KSTTHC
  Chức năng - nhiệm vụ
  Cơ cấu - Tổ chức
TIN TỨC - TRUYỀN THÔNG
  Tin cải cách hành chính
  Hoạt động kiểm soát TTHC
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH
  Tiếp nhận phản ánh
  Nội dung phản ánh
  Kết quả xử lý
HƯỚNG DẪN TTHC
  Văn bản pháp quy
  Sổ tay hướng dẫn
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
VĂN BẢN PHÁP QUY

 
  

GoogleKiểm soát TTHC

 Dịch vụ trực tuyến
   Hỏi đáp

Số lượt truy cập
 
 

GIỚI THIỆU PHÒNG KSTTHC

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-STP ngày 30/10/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tư pháp, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như sau:..

Chi tiết

TIN TỨC - TRUYỀN THÔNG

Phân tích kết quả xếp hạng CCHC năm 2013 của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện

Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá Tiêu chí cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện năm 2013 vừa báo cáo kết quả xếp hạng năm 2013.

Chi tiết

HƯỚNG DẪN TTHC

Tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính (phụ lục)

Phụ lục 1: Quy trình đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính; Phụ lục 2: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo); Phụ lục 3: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo); Phụ lục 4: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo); Phụ lục 5: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính; Phụ lục 6: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; Phụ lục 7: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Chi tiết
   
   

 

 

 

Các Website liên kết

Các Bộ, Ngành

Các Tỉnh, Thành phố

Cơ quan báo chí

 

Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang - http://kstthc.kiengiang.gov.vn
Thông tin liên lạc: Ông Huỳnh Minh Tiến
Hộp thư: dean30@kiengiang.gov.vn
Số điện thoại: 0773.504101 - 0913.648690
Địa chỉ: số 06 Nguyễn Công Trứ - TP. Rạch Giá - Kiên Giang